اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 سرویس میزبانی

دپارتمان مربوط به سرویس های میزبانی

 دامنه

دپارتمان مربوط به دامنه

 سرویس نمایندگی

دپارتمان مربوط به سرویس های نمایندگی

 دپارتمان سرور مجازی

دپارتمان پشتیبانی سرور های مجازی

 انتقادات و شکایات

انتقادات و شکایات خود را از این بخش ارسال نمائید

 ارتباط با مدیریت

جهت ارتباط با مدیریت آوینا وب از این بخش اقدام نمائید